สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 80
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 112,717
  Article
Biofilm Cleaning
[4 พฤษภาคม 2555 09:31 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7815 คน
กระบวนการเกิด Biofilm
การสะสมของไบโอฟิล์มเป็นผลรวมสุทธิของกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมีและชีวภาพที่มีขั้นตอนการเกิดตามลำดับ ต่อไปนี้คือ
  1. การเคลื่อนย้ายของโมเลกุลของสารอินทรีย์จากสารละลายไปสู่พื้นผิวหน้าโลหะ ซึ่งจะมีบางส่วนถูกดูดกลืนเข้าไปและสร้างเป็นแผ่นฟิล์มบางคลุมผิวอยู่เรียกว่า “Conditioning Film”
  2. เซลล์จำนวนหนึ่งที่กระจายอยู่ในสารละลาย จะเคลื่อนที่เข้าไปเกาะติดอยู่กับ Condition Film บนผิวของโลหะนั้น
  3. เซลล์จำนวนหนึ่งที่เกาะติดอยู่บนผิวโลหะได้ชั่วขณะหนึ่งจะมีบางส่วนที่หลุดออกมาจากผิวของโลหะ ขั้นตอนนี้เรียกว่า “Reversible Absorption” การหลุดของเซลล์อาจเกิดจากแรงดัน (Shear Force) ของของไหล แต่ปัจจัยอื่น ๆ ทางกายภาพเคมีและชีวภาพอาจมีส่วนในกระบวนการนี้ได้เช่นกัน
  4. เซลล์จำนวนหนึ่งที่ถูกดูดซับไว้ที่ Conditioning Film อาจจะหลุดออกมาได้แต่จะไม่เคลื่อนที่จนกระทั่งถึงเวลาหนึ่งที่นานพอสมควร จึงกลายเป็นการดูดซับแบบถาวรอีกต่อไป
  5. เซลล์ที่ถูกดูดซับแบบถาวรนี้ จะเจริญเติบโตบนผิวของโลหะนั้น และใช้สารอาหารจากน้ำที่อยู่โดยรอบ มีการเพิ่มจำนวนเซลล์ในไบโอฟิล์ม เซลล์เหล่านี้จะผลิตสารจากกระบวนการเมแทบบอลิซึมโดยใช้พลังงานจากสารอาหารในน้ำและสารบางอย่างจะถูกกำจัดออกมาจากเซลล์ ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งคือสารพอลิเมอร์ที่มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า Extracellular Polymer Substance (EPS) ซึ่งจะเป็นสารที่จับไบโอฟิล์มเข้าด้วยกัน
  6. การสะสมของไบโอฟิล์มจะเพิ่มขึ้นจากการที่ทั้งเซลล์และสารตกตะกอนอื่นๆ เข้ามาเกาะติดที่ไบโอฟิล์มเป็นการเพิ่มปริมาณการสะสมของไบโอฟิล์ม การเกาะติดนี้ (Attachment) คือการที่เซลล์และสารตกตะกอนอื่น ๆ เกาะติดและไม่มีการเคลื่อนที่ในไบโอฟิล์ม ส่วนการดูดซับ (Absorption)นั้นจะหมายถึงกระบวนการแบบเดียวกัน แต่จะเกิดขึ้นที่ผิวหน้าของโลหะ
  7. ไบโอฟิล์ มบางส่วนจะหลุดออกจากผิวหน้าของโลหะและกลับเข้าไปในน้ำ การหลุดออกไปนี้ (Detachment) หมายถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นในไบโอฟิล์ม ส่วนการ Desorption จะหมายถึงการสูญเสียของเซลล์จากผิวหน้าของโลหะ การหลุดไปนี้อาจจะหมายถึงการกร่อน (Erosion)หรือการหลุดลอก (Sloughing) และจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการสูญเสียของไบโอฟิล์ม การเพิ่มจำนวนของเซลล์ก็จะมีการปล่อยให้เซลล์ใหม่ไปสู่น้ำได้
Biofilm เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญขึ้น ได้แก่
  • แร่ธาตุต่าง ๆ ในน้ำจะจับตัวกับ Biofilm และทำให้เกิดบริเวณที่เรียกว่า Non-Turbulent ซึ่งจะทำให้เกิดตกผลึกขึ้น
  • Biofilm จะเป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้เกิดการกัดกร่อน ซึ่งเรียกว่า Microbillogically Influenced Corrosion หรือ MIC การกัดกร่อนที่เกิดจากพวกเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เนื่องจาก Biofilm จะเป็นแหล่งที่พักพิงของพวก Anaerobic Bacteria (ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะหลั่งสารที่เป็นกรดหรือเกิดการ Metabolize เหล็ก) โดยเฉพาะพวก Sulfate Reducing Bacteria (SRB) และ Acid Producing Bacteria (APB) ปฏิกิริยาต่าง ๆ ของแบคทีเรียเหล่านี้จะทำให้เกิดกรด และจะทำให้ pH มีค่าต่ำลง ซึ่งจะทำให้เกิดการกัดกร่อนเฉพาะที่ หรือการกัดกร่อนเป็นหลุม (Localized or Pitting Corrosion)
  • Biofilm เป็นแหล่งที่อยู่ของพวก Legionella Pheumophilia ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรค Legionnaire
Article
- Rouging [4 พฤษภาคม 2555 09:31 น.]
- Biofilm Cleaning [4 พฤษภาคม 2555 09:31 น.]
- Passivation [4 พฤษภาคม 2555 09:31 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright © 2012 All rights reserved. by sahatechnology.com
Engine by MAKEWEBEASY